Sunday, July 26, 2009

Minggu kesembilan

Analisis Data

oleh Pn. Sakinah

Analisis data merupakan proses menggunakan data untuk memberikan maklumat berguna untuk mencadangkan kesimpulan yang menyokong keputusan. Pastikan ada sekurang-kurangnya 3 atau lebih jenis data untuk di analisis.

Data kualitatif dan kuantitatif boleh di persembahkan secara grafik untuk membantu proses analisis. Cari pola dan kategori, persamaan, terangkan trend dan pertanyaan, katalogkan pertanyaan, bilang dan bandingkan, dan buat anggaran.

Langkah analisis data kualitatif

1) Langkah pertama


· Tengok secara sepintas lalu maklum balas
· Ambil nota atas tema yang muncul, isu, atau factor yang kamu dengar
· Cari item yang berulang dan penting

2) Langkah kedua


· Pilih 3 atau 4 tema/ kategori yang utama dan bina matriks
· Cuba buat carta bukti berkaitan tema utama.
· Tempatkan tema kategori di atas senarai pelajar di tepinya.
· Boleh juga menggunakan warna kod untuk setiap kategori berlainan.

3) Langkah ketiga


· Jika boleh, bincang tinjauan dengan pendidik lain
· Baca tinjauan ( soal selidik), highlight kata kunci yang berkaitan tema/kategori yang telah di kenalpasti.
· Seterusnya, rekodkan dapatan dalam kotak bersesuaian dalam carta matriks yang di bina.


4) Langkah keempat


· Tanya (Apa yang telah saya dapat)
· Rekod pemerhatian pola yang muncul semasa lihat matrik
o Pola konsep
o Pola sikap
· Tulis/ rekod pemerhatian bawah matriks ( bawah carta matriks)\
· Cth : 2 org pelajar (siapa yang cakap banyak)
· Sentiasa menyebut takut beberapa kali
· Sokongan bacaan jurnal

5) Langkah kelima


· Apa kesimpulannya yang boleh kita buat
· Rekodkan kesimpulan samada bwh matriks atas kertas yang berlainan

6) Langkah keenam


· Tinjauan ( soal selidik lain/ temubual/penilaian)
· Semak semua persoalan kajian
· Bina modul / aktiviti

Jangan lupa rekod apa yang dibuat dalam matriks.

Apakah maklumat yang masih diperlukan
· Atas pelajar
· Atas kaedah
· Maklumat latar belakang untuk tajuk ini

Kegunaan data dalam plan-Do-Study- Act cycle plan.

Plan
Nilai dan ringkaskan semua data yang kita ada
Analisis dan kenalpasti tema utama
Kenalpasti sumber data yang akan memberikan ukuran progress penambahbaikan.


Do
Kumpul data
Buat kajian rintis untuk memastikan strategi di penuhi

Study
Analisis data yang telah dikumpulkan dan buat kesimpulan

Act
Kenalpasti soalan tambahan
Rancang untuk penambahbaikan berterusan

Mengumpulkan data dan analisis data merupakan proses berterusan dalam penyelidikan tindakan. Kita mungkin tidak dapat keputusan yang kita kehendaki tetapi tidak perlu risau.
Dapatan kajian bertujuan untuk beri panduan dan memperbaiki pengajaran yang seterusnya.

Ringkasan data analisis

Panduan untuk analisis data

 • Rekabentuk pendekatan sistematik, simpan semua data
 • Cuba faham maklumat yang ingin disampaikan oleh data
 • Cari tema dan pola.
 • Susun tema dan pola
 • Susun data berdasarkan apa yang kamu pelajari daripada data
 • Masukkan semua data, termasuk data yang tidak menyokong
 • Baca dan baca data lebih daripada sekali
 • Bina imej visual
 • Tulis nota ringkas untuk diri sendiri
 • Kongsi dapatan dengan, perbincangan, akan timbul soalan baru
 • Let data speaks to you

  Proses analisis data
 • Analisis semua data dan buat nota sepanjang masa
 • Cari tema dan pola
 • Ringkaskan tema kepada 3-5 idea
 • Lihat kembali data dan semak tema-tema yang telah di buat
 • Bina sub tema jika perlu
 • Simpan nota secara berterusan
 • Semak maklumat untuk cari idea yang kerap atau dominon muncul
 • Kenalpasti point utama
 • Cari maklumat untuk menyokong dapatan kajian

Minggu kelapan

oleh Hjh. Halimah

-Kami menyambung semula pembentangan proposal yang tertangguh pada minggu lepas. Setiap perbentangan haruslah memberi perhatian kerana Hjh Halimah akan mengadakan kuiz berdasarkan kepada pembentangan proposal oleh rakan-rakan kami.

- Hjh. Halimah membetulkan serta menambahbaik apa yang kurang dan perlu di beri perhatian. Sesi soal jawab juga telah berlangsung sepanjang kelas tersebut.

-Pada akhir kelas, kuiz telah di jalankan.

MINGGU KETUJUH

oleh : Hjh Halimah

-Pada hari ini....Setiap kumpulan yang terpilih akan melakukan pembentangan proposal di hadapan kelas.


-Selepas pembentangan dilakukan, sesi soal jawab berlangsung mengenai proposal yang telah dibentangkan tadi.

-Kemudiannya komentar daripada Hjh Halimah tentang proposal yang dibentang oleh kumpulan.

- Terdapat beberapa pembetulan dan penambahbaikan yang dilakukan antaranya ialah prosedur kajian hendaklah ditulis dengan lebih terperinci dan jelas.

- Pada akhir kuliah, Hjh Halimah meminta untuk mengeluarkan sekeping kertas dan meminta kami menulis luahan hati mengenai apa yang kami fahami tentang kajian tindakan bermula daripada awal kelas kajian tindakan sehingga kuliah pada hari ini.

MINGGU KEENAM

Pengumpulan Data

oleh : Pn. Sakinah

i) 3 sebab perlu capai kualiti tinggi :

· Tanggungjawab kepada pelajar
· Keperluan kepada kecekapan diri dan orang lain
· Keperluan untuk membuat tindakan dan perubahan kepada perkara bermanfaat dengan melakukan kajian tindakan.

ii) Kriteria kualiti

· 2 jenis kriteria iaitu kesahan dan kebolehpercayaan
· Kedua-dua konsep ini kritikal kepada penyelidikan tindakan.

iii) Kesahan/validity
· Merujuk kepada kebenaran data
· Mengetahui samada data sebenarnya mengukur atau mencerminkan fenomena khusus yang dikaji.

iv) Kebolehpercayaan
· Berkaitan dengan ketepatan data
· Masalah kebolehpercayaan dalam pendidikan selalu berlaku apabila data diambil dari sampel yang terlalu kecil.

Sehubungan itu, untuk penambahbaikan data penyelidikan tindakan kita perlu selalu bertanya :

· Adakah maklumat ini merupakan perwakilan tepat?
· Bolehkah saya fikir sebarang sebab untuk syak ketepatan data.


v) 5 tahap penyelidikan tindakan


1) Mengenalpasti masalah
2) Perancangan tindakan
3) Mengumpul data
4) Analisis data
5) Perancangan untuk tindakan seterusnya.vi) Mengumpul data.


· Apakah jenis data kita perlu kumpul untuk menjawab persoalan kajian
· Bagaimana hendak memastikan terdapat pelbagai perspektif

Alat pengumpulan data
· Pemerhatian (video tape)
· Nota guru dan komen
· Kerja pelajar
· Refleksi pelajar & kerja pelajar
· Jurnal pelajar
· Ujian
· Tinjauan dan soal selidik
· Temuduga (Audio tape)


Tugasan
1) Kemaskini proposal pada bahagian pengumpulan data.
2) Pelajar akan dipanggil secara rawak untuk melihat perkembangan.

MINGGU KELIMA

oleh : Hjh. Halimah

Pada permulaan kelas kami diminta untuk mengeluarkan sehelai kertas dan menulis maklumat peribadi seperti
 • Nama
 • Nombor matrik
 • Kenapa ingin menjadi guru
 • Siapa guru idola dan mengapa
 • Siapa guru yang tidak suka dan mengapa,
 • Nyatakan tugas guru dan melukis pokok pada akhir kertas dan di tandatangan.
- Pokok mencerminkan kepada keyakinan dan keteguhan seseorang. Semakin besar batang pokok tersebut dan semakin merimbun daunnya, menunjukkan keyakinan yang tidak berbelah bagi seseorang itu.

- Beliau juga menerangkan ‘Education is a sharing profession’ apabila mengulas mengenai persoalan ‘mengapa ingin menjadi guru’.


- Kami juga dikehendaki membuat tugasan mengenai satu kajian tindakan pada Seminar Serantau yang kami hadiri secara berpasangan. Persoalan yang perlu di jawab adalah Apa, kenapa, bagaimana dan prosedur yang digunakan.

Tuesday, May 26, 2009

TUGASAN KEDUA...JOURNAL

1. Intensive Mathematics for Improving Middle school Mathematics Achievement
R. Martin
Action Research Journals
NEFSTEM
The Northeast Florida Science, Technology, and Mathematics Center for Education
2. “It’s about the Kids”: Transforming Teacher-Student Relationships through Action Research
DWIGHT ROGERS, CHERYL MASON BOLICK, AMY ANDERSON, EVELYN GORDON,MEGHAN MCGLINN MANFRA, and JAN YOW

3. A Social Construction Approach to Computer Science Education
Philip Machanick*
School of ITEE, University of Queensland, Australia
1. “It’s about the Kids”: Transforming Teacher-Student Relationships through Action Research
Kajian yang dijalankan bagi meneroka fenomena, mengenalpasti masalah bagi tujuan merancang strategi tindakan untuk penambahbaikan. Kajian yang dijalankan oleh guru terhadap masalah yang dihadapi melalui tindakan intervensi bagi tujuan menyelesaikan masalah atau meningkatkan keberkesanan amalan pengajaran.


Dalam artikel ini penulis telah memaparkan penyelidikan tindakan yang dijalankan oleh 114 orang guru berpengalaman dari pelbagai peringkat dan tahap-tahap gred mereka telah didaftarkan dalam satu program bagi menguasai pendidikan.. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh mereka, penulis dapati penyelidikan tindakan tersebut adalah seperti :

- Membina hubungan antara guru dan pelajar.
- Memberi kefahaman yang jelas kepada pelajar tentang peranan mereka sebagai seorang pelajar
- Peluang interaksi pelajar dalam bilik darjah.

PERSOALAN YANG DIKEMUKAKAN :
- Apakah yang saya mahu pelajar-pelajar ketahui?
- Bagaimanakah saya ingin mengajar mereka?
- Bagaimanakah cara komunikasi dengan pelajar yang berkesan?

Tindakan yang perlu dilakukan adalah :
- Tumpuan kepada pemikiran pelajar
- Memahami perasaan pelajar
- Tumpuan terhadap aspirasi pelajar


Contoh kajian
Carolyn seorang guru telan menjalankan penyelidikan tindakan terhadap cara guru membina hubungan baik dengan pelajar mereka. Tindakan yang dilakukan dalam penyelidikan ini ialah :


- Guru mengkaji cara pengajaran mereka di dalam bilik darjah.
- Menggalakkan guru untuk memahami amalan mereka terhadap para pelajar secara lansung.


Ini kerana teknik pengajaran dan juga cara bagaimana seorang guru berkomunikasi dengan pelajar adalah penting dalam membina hubungan yang baik antara guru dan pelajar dan pelajar akan sentiasa menghormati guru dan guru akan menjadi lebih prihatin terhadap pelajarnya.

Perancangan
- Membina sikap yang lebih prihatin terhadap pelajar.
- Memberi kefahaman kepada pelajar sebagai seorang pelajar.
- Memberi peluang kepada pelajar dalam bilik darjah sama ada dari segi memberi pandangan atau idea-idea mereka dalam pembelajaran.

Artikel ini dihasilkan oleh 114 guru yang pelbagai peringkat dan berdasarkan kepada tinjauan yang dilakukan mereka telah telah member tajuk yang khusus untuk program ini iaitu “Guru sebagai Penyelidik.” Program induk mereka didaftarkan dalam adalah tiga puluh satu jam, 2 tahun program siswazah.

GURU SEBAGAI PENYELIDIK


Rasional untuk melibatkan guru sebagai penyelidik adalah untuk mengembangkan kemahiran menyiasat pengajaran diri sendiri di samping memupuk keinginan memperbaiki pengajaran pembelajaran serta keadaan bekerja guru dan murid. Dengan cara ini, guru mempunyai kesempatan membuat pilihan bagi amalan pendidikan yang lebih baik


Tujuan Kajian Tindakan


- Memperbaiki amalan guru dalam membina hubungan guru

Subjek Kajian Tindakan

Pelajar dan guru yang terlibat dengan kajian menjadi sampel

Langkah-langkah dalam penyelidikan :


- Merumus satu soalan,
- Mengutip data,
- Mengkaji keputusan-keputusan,
- Merenungkan/ Refleksi implikasi-implikasi.
- Membuat laporan

LAPORAN KAJIAN


Hasil laporan penyelidikan- 71% atau 81 daripada 114 guru yang terlibat dalam penyelidikan ini ialah bagi mengekalkan penyelidikan tindakan ini telah dilaksanakan untuk menggalakkan guru bagi membuka dan melaksanakan cara-cara baru dan berbeza dalam komunikasi dengan pelajar-pelajar mereka dan lebih lengkap melibatkan mereka dalam kurikulum dan pengajaran membuat keputusan.


ANALISIS DATA

CIRI-CIRI KAJIAN TINDAKAN

- Satu pendekatan untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui perubahan P&P
- Dilakukan oleh guru atau pendidik dalam konteks tugas seharian
- Fokus utama ialah ke atas amalan diri guru
- Dilakukan dalam situasi sebenar bilik darjah
- Melibatkan tindakan intervensi bagi menyelesaikan masalah P&P guru
- Melibatkan guru membina “teori-teori” daripada pengalaman sebenar yang mereka lalui
- Dilakukan secara berterusan, berkembang mengikut kitar refleksi kendiri

FAEDAH KAJIAN TINDAKAN


i) Mendapat sumber maklumat penting untuk memahami amalan P&P, keadaan murid, suasana bilik darjah dsb
ii) Mempelbagaikan kaedah P&P
iii) Membentuk budaya penyelidikan sebagai asas dalam membuat keputusan
iv) Memudahkan guru menerima perubahan

Kurikulum Kepada Kanak-kanak

Penyelidikan tindakan mempunyai potensi bagi bagi untuk melihat pembelajaran anak-anak dan masalah-masalah tingkah laku mereka.“Guru sebagai Penyelidik” bermula bagi membangunkan sikap lebih prihatin (van Manen 1990) orientasi terhadap pelajar-pelajar mereka menerusi tindakan penyelidikan.
Guru-guru memikirkan bagaimana hendak mewujudkan hubungan pelajar dengan guru :

- Mewujudkan beberapa cara atau teknik dalam berkomunikasi dengan pelajar.
- Membuka ruang dan bersifat terbuka kepada pelajar dalam bilik darjah.
- Memberi sedikit kebebasan kepada pelajar dalam bilik darjah
- Memahami dan mendalami keperluan dan kepentingan terhadap pelajar.

Guru-guru hendaklah memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam bilik darjah iaitu :
- Membuat keputusan terhadap sesuatu masalah dalam pembelajaran
- Pertanyaan di dalam bilik darjah dalam proses pengajaran dan pembelajaran

Tindakan penyelidikan menjadi lebih teratur dengan prosedur-prosedur yang mana ia menjadi satu transformasi proses melalui yang guru-guru dijadikan lebih terlibat dengan pelajar-pelajar mereka. Oleh itu, pembelajaran dalam bilik darjah adalah berpusatkan kepada para pelajar dalam bilik darjah. Maka secara tidak langsung akan memberi kesan positif antara guru dan pelajar iaitu :


i. Pengajaran berpusatkan pelajar.
ii. Membina hubungan dan pemahaman yang baik dengan pelajar.
iii. Memberi peluang kepada pelajar seperti dalam memberi pendapat dan idea-idea mereka.

Teknik/ Kaedah


Dalam mencapai objektif tersebut kajian tindakan yang dilakukan, guru-guru menggunakan pelbagai teknik dan kaedah seperti :


-Pemerhatian
-Soal selidik


Penyelidikan tindakan boleh jadi satu kenderaan yang menggalakkan lebih komunikasi terbuka antara guru dan pelajar. Sebagai Rock dan Levin (2002) memerhatikan dengan pra perkhidmatan guru-guru, melalui penyelidikan tindakan, guru-guru berinteraksi, bercakap, dan mendengar kanak-kanak dalam baru dan berkembang cara-cara

Pengumpulan Data


Dengan menggunakan satu kepelbagaian pengumpulan data formal teknik-teknik, termasuk :
i. Temuduga-temuduga,
ii. Soal selidik,
iii. Penilaian-penilaian bertulis

Pengumpulan data juga dilakukan dengan komunikasi peribadi antara guru dan pelajar iaitu dengan kekerapan interaksi pelajar dan guru sama ada hal peribadi atau hal pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana guru-guru juga bertindak sebagai seorang kaunselor yang memberi kepercayaan bagi pelajar untuk meluahkan segala permasalahan mereka


Hasil Dapatan


Wujudnya sikap prihatin guru terhadap pelajarnya dan mereka ini berupaya untuk mengenali pelajarnya dengan lebih baik dengan komunikasi dan interaksi yang baik. Menumpukan perhatian terhadap permasalahan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Perkara ini menimbulkan minat dan menggalakkan pelajar untuk lebih aktif dalam bilik darjah. Disamping itu, dapat menggalakkan pembelajaran kendiri pelajar.


Penyertaan dalam penyelidikan tindakan mempunyai potensi untuk menggalakkan guru-guru untuk menjadi lebih prihatin pelajar-pelajar melalui wujud hubungan lebih kukuh dan menggunakan cara-cara baru dalam berkomunikasi dengan pelajar untuk memahami pemikiran pelajar-pelajar, perasaan, dan aspirasi mereka.

2. Sekolah Sekolah Successful : Daripada penyelidikan untuk Rancangan Tindakan

International Center Leadership dalam Pendidikan telah dicipta pada 1991 adalah bertujuan untuk membantu sekolah-sekolah bagi menggerakkan semua pelajar terhadap pendidikan. Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, misi yang telah diterima oleh pertubuhan-pertubuhan lain, termasuk Jabatan Pendidikan Amerika Syarikat, Majlis Negeri Ketua Pegawai-pegawai Sekolah (CCSSO), dan sebagainya.

Pada awalnya tenaga pengajar dan pembuat dasar International Center, dan orang ramai telah menyokong misi ini bagi kepentingan para pelajar di sekolah. Ini dapat membantu masyarakat dan sekolah dalam pendidikan.

TEKNIK

PEMERHATIAN

Satu pemerhatian telah dilakukan terhadap pelajar-pelajar sekolah dalam kurikulum mereka. Perubahan penting berlaku adalah mengkhusus sekolah-sekolah untuk menyediakan data dan kaedah-kaedah bagi menjadikan perubahan perlu itu untuk menawarkan pelajar-pelajar mengikut kehendak pendidikan dan peluang kerjaya yang releven kepada mereka.
Dunia hari ini memerlukan perubahan yang selari dengannya dari segi persiapan diri seperti kemajuan teknologi, kemahiran, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Oleh itu, pelajar sekolah perlulah membuat persediaan diri mereka bagi menghadapi persaingan dunia kini.

Penyelidikan
Perbincangan dasar kajian, dan penyelidikan banyak telah dibuat tentang penyusunan semula sekolah. 7 meta analisis telah utarakan dan satu rumusan International Center penemuan-penemuan pada setiap meta analisis. Antaranya ialah seperti :
1. Ronald R Edmonds, “Mencari Sekolah-sekolah Berkesan” Institut untuk Penyelidikan Mengajar, College of Education, Michigan State University, 1981
Dr. Edmonds yang mengetuai penyelidikan ini dalam penyusunan semula sekolah dalam 1970s, dan kerjanya masih amat dihormati oleh pemimpin-pemimpin pendidikan. Belaiu menyatakan 5 ciri-ciri sekolah yang successful:
i. Kepimpinan yang mantap
ii. Fokus kepada kemahiran asas
iii. Jangkaan untuk kejayaan pelajar
iv. Pengawasan prestasi pelajar

v. Keselamatan sekolah yang teratur2. Jaap Scheerens dan Roel Bosker, Asas-asas bagi Keberkesanan Pendidikan, New York: Elsevier, 1997 Scheerens dan Bosker. Mereka mengemukakan lapan ciri penting sekolah yang successful iaitu :
• Memantau kemajuan pelajar
• Fokus pada pencapaian pelajar
• Penglibatan ibu-bapa
• Suasana sekolah yang selamat dan teratur
• Fokus kepada kurikulum
• Kepimpinan yang mantap
• Persekitaran kerja Cooperative
• Tepati masa dalam tugasan

Lezotte menyatakan ciri-ciri penting sekolah-sekolah berkesan:
• Menghasilkan budaya sekolah
• Mengaitkan sekolah-sekolah berkesan
• Pengurusan yang teratur
• koleksi Data, disaggregation dan analisis
• Perancangan kearah proses meningkatkan sekolah
• Melatih organisasi pelajar
• Membina sokongan masyarakat
• Membuat penilaian pelajar.

Satu analisis menyeluruh penyelidikan ini menghasilkan sepuluh rumusan yang menjadi platform kearah mewujudkan sekolah yang success iaitu :
1. Mewujudkan satu budaya sekolah yang mantap dari segi kurikulum terhadap pelajar sekolah.
2. Penggunaan data penting untuk mengenalpasti tumpuan utama dalam kurikulum pelajar agar lebih teratur.
3. Menyediakan pelajar dengan kemahiran-kemahiran dan pengetahuan selari dengan reality kini
4. Mewujudkan satu rangka kerja untuk mengelolakan kurikulum
5. Mewujudkan keperluan atau peluang kepada pelajar untuk menyalurkan bakat dalam seseuatu perkara.
6. Menetapkan harapan dan pengawasan terhadap pelajar dalam pembelajaran.
7. Memberi penumpuan kepada pembangunan professional.
8. Penglibatan komuniti dalam membangunkan sekolah.
9. Mewujudkan sekolah-sekolah selamat dan teratur.
10. Menawarkan pembangunan kepimpinan berkesan untuk pentadbir-pentadbir, guru-guru, ibu bapa, dan masyarakat.

Pelan Tindakan

Perancangan

Pendidikan telah mencipta Successful Practices Network. Network telah dilancarkan dua tahun lepas, telah melakukan perancangan berdasarkan ciri-ciri sekolah yan successful yang diberikan untuk direalisasikan.
Perkembangan ini mendapat perundingan daripada pertubuhan-pertubuhan kebangsaan termasuk NEA, AFT, National School Boards Association, Gabenor National Association, Achieve, Pendidikan Trust, ASCD, Jabatan Pendidikan Amerika Syarikat, dan lain-lain, kriteria bagaimana bagi mengenal pasti sekolah sucessful. Kriteria termasuk empat ciri-ciri:


1. Prestasi akademik tinggi kerana mengukur pada ujian-ujian rasmi dan kebangsaan.
2. Menyediakan Program-program yang terbaik kepada pelajar-pelajar.
3. Penglibatan komuniti.
4. Pembangunan sosial dan peribadi

Sekolah-sekolah ini kemudiannya akan memulakan kerja dengan satu pelan tindakan. Pelan tindakan akan mengandungi sehingga lapan kawasan-kawasan inisiatif yang mana-mana sistem sekolah K-12 seluruh negara boleh menggunakan menjadi berjaya. International Center dan kita Successful Practices Network akan menyediakan bantuan teknikal dan sokongan untuk sekolah-sekolah tersebut.
Ekoran adalah tujuh tindakan pusat yang kita percaya sekolah-sekolah mesti mengambil, mereka yang ahli-ahli Successful Practices Network akan mempunyai peluang bagi menyertai dalam, jika mereka adalah akan memperbaiki kejayaan akademik semua pelajar.

1. Mencipta satu budaya untuk melakukan perubahan
2. Strategi yang terancang dalam perubahan sekolah.
3. Perkembangan membina perhubungan diantara guru, pelajar dan komuniti .

Akhirnya, bagi mewujudkan satu siri prinsip-prinsip menjadi pedoman untuk semua hubungan akan dibina sekitar. Prinsip-prinsip menjadi pedoman yang banyak sekolah menggunakan adalah mereka yang daripada aksara tertumpu inisiatif pendidikan yang wujud di Amerika Syarikat They adalah:
i. Menghormati
ii. Tanggungjawab
iii. Refleksi/ muhasabah
iv. Belas Kasihan
v. Inisiatif
vi. Kebolehsuaian
vii. Ketabahan
viii. Kejujuran
ix. Optimisme
x. Kebolehpercayaan
xi. Keberanian
xii. Kesetiaan

4. Pengambilan Keputusan Data-based
5.Peralihan persekolahan
6. Sistem persekolahan yang selaras

3. PROJEK PENYELIDIKAN TINDAKAN (KAJIAN KUANTITATIF)

Tumpuan utama penyelidikan
Pencapaian Matematik dalam kelas Intensif Matematik
Pencapaian Matematik dalam kelas pendidikan umum/ biasa
Kelas tambahan matematik

Persoalan
Apakah kesan terhadap pencapaian pelajar yang menyertai kelas Intensif Matematik dan sikapnya terhadap Matematik ?

DESCRIPTION OF THE INTERVENTION / INNOVATIONS TO BE USED

Penulis menggunakan satu kurikulum berasaskan piawaian disediakan oleh Supervisor Matematik iaitu teks Algebra akan digunakan. CPM mencadangkan satu program pengajaran yang pelbagai dengan menggunakan strategi-strategi yang tertentu. Contohnya adalah menggalakkan pembelajaran koorperatif dalam kumpulan dalam subjek matematik. Dengan itu mereka dapat berkongsi ilmu yang berlainan dan menolong untuk memahami sesuatu.
Sosial Skills- adalah kemahiran-kemahiran yang penting kepada pelajar seperti membina kemahiran :
i. Berkomunikasi,
ii. Bersifat kepemimpinan,
iii. Pandai membuat keputusan
iv. Bijak dalam pengurusan konflik

PROJEK PENYELIDIKAN TINDAKAN (KAJIAN KUANTITATIF) JUMLAH DAN JENIS PELAJAR-PELAJAR YANG MENJADI SASARAN

SASARAN
Kajian ini melibatkan 78 orang pelajar. Pelajar ini adalah terdiri daripada gred 6, 7, dan 8. Dan dijaringkan kepada Level 1 atau 2.

Penulis mendapat kebenaran daripada pengetua terlebih dahulu untuk menjalankan penyelidikan ini. Penulis akan melihat guru pendidikan Matematik umum dan guru Matematik kelas Intensif secara berkala dalam pengajaran dan pembelajaran mereka.

PERANCANGAN
Ogos - Pelajar-pelajar mengambil Matematik SSS Benchmarks bagi mengenal pasti pelajar mendapat mata Level 1 dan 2 pada 2004 Matematik FCAT untuk menyertai Matematik Intensive Class.
􀂃 August- September-. Mengkaji semula data keputusan-keputusan pelajar dalam Matematik SSS Benchmarks
􀂃 September-November- Pelajar mempertingkatkan usaha bagi yang lemah.
Penandaras.
􀂃 pendapatan December- Melihat perkembangan keputusan para pelajar dalam Matematik pada kali kedua dan penumpuan kepada pelajar yang lemah diberikan.
􀂃 January-February- Pelajar membuat persediaan untuk ujian seterusnya.
􀂃 March-May- Melihat kepada keputusan ujian, guru telah meneruskan usaha untuk mempertingkatkan kemahiran pelajar dalam Matematik.

SASARAN PENGLIBTAN DALAM KAJIAN SELAIN DARIPADA PELAJAR :
􀂃 Guru Matematik
􀂃 Guru kaunselor
􀂃 Ibu-bapa pelajar
􀂃 Pengetua dan pentadbir sekolah
􀂃 Fakulti dan kakitangan

PROJEK PENYELIDIKAN TINDAKAN (KAJIAN KUANTITATIF)
KENYATAAN SUMBER-SUMBER
Program ini menggunakan banyak bahan dalam Teacher Edition CPM Book. Salinan-salinan akan diperlukan untuk pelbagai pengajaran. Sekolah ini akan menyediakan buku teks dan semua bahan salinan hendak untuk program ini.

PENGUMPULAN DATA
Data diguna pakai dalam penyelidikan ini adalah skor daripada ujian yang dijalankan 2004 Matematik FCAT untuk memilih para peserta untuk program ini pada Ogos dan Disember Matematik SSS. Keputusan akan dibandingkan untuk tahun-tahun ini Matematik FCAT untuk mengkaji hasil prestasi pelajar-pelajar itu.
graf-graf individu membandingkan data). ***
Angka 2 (Mengalami individu graf)

ANALISIS DATA DAN TAFSIRAN
Pada permulaan tahun persekolahan, pelajar-pelajar itu menyertai dalam satu tinjauan. pelajar-pelajar amat terbuka dan jujur. Pelajar-pelajar itu kemudiannya diberi computer riba dalam bilik darjah untuk pembelajaran.
9 minggu pertama pelajar didedahkan dalam kelas Intensif Matematik. Kebanyakan pelajar telah diletakkan dalam kelas-kelas elektif lain.Pelajar-pelajar itu yang telah layak untuk kursus ini berdasarkan keputusan ujian Matematik adalah secara manual terpilih dan diletakkan di IM. Namun terdapat juga pelajar kelas intensif Matematik yang mendapat keputusan yang tidak memuaskan. Ini mungkin kerana mereka tidak mengambil serius dengan kursus ini.

DAPATAN
Berdasarkan data analisis dan tafsiran, penulis telah dapati kajian ini memberi impak kepada Kelas intensif Matematik pada Level 1 dan 2. Begitu juga dengan sikap mereka terhadap Matematik.


i. Semua pelajar yang menyertai dalam kajian ini menunjukkan prestasi mereka dalam matematik
ii. 56% orang pelajar dijaringkan pada 1 dan 2 level
iii. 44% orang pelajar kekal dengan Level 1
iv. 38% pelajar dipindahkan kepada Level 1
v. 18% pelajar-pelajar itu mencatat pada Level 3. I
vi. Sikap para pelajar itu adalah menarik. Lebih 80% pelajar-pelajar itu menganggap IM Kelas 3 atau mengatasi kelemahan mereka.
vii. Program ini amat disukai oleh pelajar-pelajar, ibu bapa dan guru-guru dan ingin meneruskan program ini.

.

Sunday, May 17, 2009

TUGASAN 1 : ULASAN BUKU

Tajuk : Action Research in Education
Pengarang : Ernie Stringer
Penerbit : Pearson Education, Inc, Upper Saddle River, New Jersey
Tahun : 2004

Kajian tindakan bukan hanya satu berbentuk formal dalam proses penyelidikan, tetapi boleh diaplikasikan secara sistematik seperti satu alat dalam pembelajaran dalam bilik darjah dan sekolah. Namun, ia dirujuk untuk penyelidikan tindakan terutamanya berkaitan dengan pendekatan konstruktivisme dalam pedagogi. Dari perspektif seorang pentadbir pula ia juga satu alat pengurusan yang menyediakan cara untuk membangun rancangan secara lebih berkesan, dasar-dasar, program-program, dan prosedur-prosedur dalam bilik darjah, sekolah, dan pelbagai peringkat lain.

Kajian Konseptual

Menurut Meriam- Webster on-line ( 2001)

1. Pengumpulan maklumat tentang sesuatu tajuk tertentu

2. Pencarian berhati-hati atau rajin

3. Rajin bertanya, penyoalan dan memeriksa

4. Siasatan bertujuan untuk penemuan dan tafsiran fakta

5. Semakan menerima teori-teori atau fakta-fakta baru

6. Penggunaan praktikal teori-teori

Penyelidikan, lebih secara rasmi boleh dijelaskan seperti satu proses kajian bersistem membawa kepada pemahaman yang meningkat satu fenomena atau isu yang menarik minat. Walaupun penyelidikan merupakan akhirnya agak kegiatan biasa, satu proses untuk melihat sekali lagi pada satu sedia ada keadaan ( mengkaji ) dan melihat ia dalam satu cara berbeza, proses sistematik siasatan menyediakan cara untuk memastikan proses kukuh dan berkesan dalam penyelidikan.

KAJIAN TINDAKAN MENUMPUKAN KEPADA BEBERAPA ASPEK IAITU :

1. Perubahan : Meningkatkan amalan-amalan dan tingkah laku dengan menukar mereka.

2. Refleksi : Pemikiran manusia ,tindak balas , dan atau membuat teori tentang amalan, kelakuan, dan situasi-situasi mereka.

3. Peserta:manusia mengubah diri mereka dalam amalan dan kelakuan bukan orang lain yang mengubahnya.

4. Kemasukan : Bermula dengan agenda dan perspektif paling kurang berkuasa, pelebaran bulatan bagi merangkumi semua mereka yang terjejas oleh masalah.

5. Perkongsian : Manusia berkongsi bersama perspektif mereka dengan orang lain.

6. Pemahaman : Mencapai penjelasan pemahaman perspektif berbeza dan pengalaman-pengalaman.

7. Pengulangan : Pusingan berulang-ulang aktiviti penyelidikan menuju ke arah penyelesaian untuk satu masalah

8. Amalan : Menguji pemahaman baru dengan menggunakan sebagai dasar untuk mengubah amalan-amalan atau membina amalan baru

9. Masyarakat : Kerja terhadap pembangunan / Membina pembelajaran dalam komuniti

Bab ini mencadangkan keperluan bagi meluaskan idea-idea kira-kira sifat dan fungsi penyelidikan untuk memastikan bahawa mereka mengakui dan mengambilkira sosial dan dimensi manusia hidup pendidikan. Manakala secara saintifik disahkan pengetahuan benar-benar mempunyai potensi untuk meningkatkan pemahaman penting memperlihatkan kehidupan sosial kita dan amalan pendidikan, untuk takat yang ia gagal untuk memaklumi atau mengambilkira sosial, kebudayaan, beretika, dan tabii politik kehidupan sosial, ia gagal untuk menyediakan cara bagi meningkatkan usaha pendidikan.

Pendekatan interaktif dalam kajian tindakan ini adalah untuk menyediakan lebih banyak pendekatan kepada penyelidikan serta menyediakan prosedur penyelidikan yang kondusif untuk proses-proses sosial demokratik dan dalam bilik darjah dan sekolah-sekolah. Satu pendekatan tegas kepada penyelidikan mengesahkan perspektif itu dan pengalaman-pengalaman semua manusia terlibat, mengambil KIRA secara saintifik disahkan maklumat dalam proses-proses itu, merangkumi cara untuk mencapai dan amalan-amalan pendidikan secara lebih berkesan.

Dalam bab-bab itu yang mengikut, rutin teknikal penyelidikan adalah dilaksanakan dalam tempoh tertentu, dimensi pendidikan dan prinsip-prinsip nilai hidup manusia Prinsip-prinsip ini adalah dikatakan dengan jelas lagi dalam bab lain seperti satu pelopor untuk artikulasi terperinci penyelidikan dalam proses tindakan.

- Bab ini membezakan antara dua paradigma penyelidikan utama :

i. Positivisme saintifik, kadang-kadang dipanggil kajian kuantitatif,

ii. Penyelidikan naturalistik, kerap dirujuk untuk sebagai penyelidikan kualitatif atau bertafsir.

- objektif sains menganggap alam semesta tetap yang boleh diperhatikan dan menghuraikan dengan tepat. Melalui kaedah ujikaji, ia mencari boleh mendapat maklumat yang menyeluruh dengan darjah kebolehpercayaan tinggi.

- Penyelidikan naturalistik menumpukan pada pemahaman bagi makna dan tafsiran sedia ada pada kehidupan setiap hari. Ia membuat penggunaan kaedah kualitatif untuk memahami bagaimana pengalaman seseorang dan membuat makna daripada peristiwa-peristiwa tersebut.

- Penyelidikan tindakan mewujudkan satu set prinsip sosial yang adalah kedua-dua demokratik dan beretika. Ia mencari untuk terlibat proses-proses siasatan yang adalah demokratik, penyertaan, memberi kuasa kepada dan life-enhancing.

- Ini berkemahiran tempoh segera melalui terbentuknya kaum-kaum pengajian dalam bilik-bilik darjah, sekolah-sekolah, dan kaum-kaum bersekutu mereka.

: Analisis data dan kualitatif

Ringkasan

Tujuan analisis data adalah :

1. Mengurangkan, atau kuantiti data besar.

2. Memberi kefahaman terhadap sesuatu isu.

Dua proses untuk mengkaji data ialah :

Analisis Epiphanies

1. Memilih orang berkepentingan daripada kumpulan atau sesebuah organisasi.

2. Mengkaji semula data untuk setiap orang terpilih

3. Mengenal pasti epiphanies atau pengalaman-pengalaman penting.

4. Mengenal pasti ciri-ciri utama bagi pengalaman-pengalaman tersebut.

5. Mengenal pasti unsur-unsur bagi pengalaman mengaitkan dengan setiap ciri.

6. Mengenal pasti ciri-ciri dan unsur-unsur bagi merumuskan satu rangka kerja conceptsto idea- idea yang mewakili pengalaman setiap seorang.

7. Mengenal pasti persamaan-persamaan dan perbezaan antara ciri atau unsur-unsur.

- Proses pembinaan alat kajian boleh dibahagikan kepada dua

- (2) bahagian, iaitu :

-

- (a) menentukan objektif alat kajian-apakah yang kita ingin tahu tentang responden kajian kita

- (b) menentukan kandungan alat kajian -ujian yang mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan kandungan (content validity )yang tinggi

-

- Jenis Kebolehpercayaan dan Kesahan

-

- 1. Kestabilan- Kebolehpercayaan kestabilan ialah ukuran ketekalan (consistency) mengikut peredaran masa bagi sampel yang sama

-

- 2. Kesetaraan Kebolehpercayaan kesetaraan ialah ukuran kesetaraan antara skor bagi dua (2) ujian yang setara, iaitu ujian yang berbeza, tetapi mengukur kandungan yang sama.

-

- 3. Ketekalan Dalaman Kebolehpercayaan ketekalan dalaman ialah ukuran ketekalan antara skor separuh daripada ujian dengan skor separuh lagi ujian bagi ujian yang sama.

-

empat (4) jenis kesahan

-

- 1. Kesahan kandungan ialah ukuran sejauh/setepat mana sesuatu ujian dapat mengukur kandungan bidang yang hendak diukur.

-

- 2. Kesahan hubungan kriteria terdiri daripada dua (2) bentuk,

- iaitu kesahan serentak (concurrent validity)

- dan kesahan ramalan (predictive validity)

-

- 3. Kesahan konstruk ialah ukuran sejauh/setepat mana sesuatu ujian dapat mengukur sesuatu konstruk/gagasan berasaskan teori psikologi tertentu eg. Rajin

-

- 4. Kesahan muka sesuatu alat/ujian “nampak pada permukaannya” dapat mengukur apa yang hendak diukur Contohnya, bagi alat yang mengukur konstruk “rajin”, kita sepatutnya nampak item-itemnya berkait dengan ciri-ciri orang yang “rajin”.

Bab 6 : Proses Kajian dan Hasil-hasil

Bab ini membentangkan tiga format utama untuk membentangkan hasil-hasil bagi penyelidikan : Laporan bertulis, perbentangan, dan persembahan.

Ini dapat membangkitkan fahaman empatetik pengalaman peserta.

- Peserta dapat memahami dari pelbagai aspek.

- Memenuhi keperluan dan tujuan-tujuan khususnya kepada peserta.

Laporan bertulis boleh berbentuk cerita, biografi-biografi, atau ethnographies bertulis sebagai laporan individu, bersama, atau kolektif. Mereka boleh mengambil bentuk laporan ringkasan tidak rasmi untuk peserta projek, formal melaporkan untuk para penonton profesional dan pentadbiran atau laporan akademik untuk jurnal-jurnal penyelidikan.

Penyampaian mungkin menyepadukan satu varity media, termasuk laporan lisan, carta-carta, carta-carta aliran, peta-peta, peta-peta konsep, seni, angka-angka, overhed, audio merakam, video dan persembahan-persembahan elektronik.

Persembahan mungkin termasuk drama, seni, puisi, muzik atau format-format lain. Ini boleh disimpan, dipamerkan dan disampaikan dalam satu kepelbagaian visual, bentuk-bentuk telinga dan elektronik.

Prosedur-prosedur untuk membina laporan bertulis atau tulisan-tulisan untuk persembahan-persembahan dan persembahan termasuk:

- Mengenal pasti penonton dan tujuan

- Memilih perspektif peserta

- Menyemak data

- Memilih ciri-ciri utama dan unsur-unsur pengalaman daripada menganalisis

- Membina satu framework/ garis kasar menggunakan ciri-ciri ini

- Menulis laporan

- Menyemak dan menyunting laporan

- Pemeriksaan Ahli untuk ketepatan dan kesesuaian.

Mengambil tindakan

Ringkasan

Bab ini menggariskan cara-cara penyelidikan tindakan boleh jadi digunakan ke atas sekolah umum proses-proses pendidikan. Ia membentangkan rangka-rangka untuk :

- Penyelesaian Masalah : Perancangan tindakan dalam bilik darjah dan sekolah-sekolah.

- Wujud satu agenda tindakan

- Membina satu pelan tindakan

- Menyemak rancangan

- Menyokong dan memantau perkembangan

- Pembelajaran dalam bilik darjah dan amalan praktikal.

- Membina Program-program pembelajaran.

- Mencipta satu sukatan pelajaran

- Pelan-pelan Pelajaran

- Projek-projek Pengajian

- Penilaian pelajar dalam pembelajar.

- Pembangunan Kurikulum

- Perancangan kurikulum

- Transformasi Kepimpinan Kurikulum